Sunday, June 01, 2008

Tunggul Kayu

FAMA buat contract farming...
mau besi balik hasil ladang...

Aku jumpa beberapa kes isu spec hasil ladang menjadi alasan FAMA menolak hasil ladang petani tersebut...

Satu lagi contoh kakitangan agensi gomen yang tunggul mati..!!
Aku tak halal cukaikan aku bayar gaji korang lah FAMA..

No comments:

Post a Comment