Wednesday, April 16, 2008

Aqua @ NCER

Aku masih bingung, transition dari seorang petani/saudagar ke kakitangan kerajaan memberikan aku gambaran jelas mengapa Malaysia terus tertinggal dalam teknologi pertanian samada peringkat negara ASEAN mahupun dunia.

Kakitangan atasan banyak yang follower
Tidak kreatif bagi mencari kaedah penyelesaian peringkat bawah
Mereka suka mengimport teknologi untuk dipamerkan pada Menteri sahaja

Apabila disarankan membangunkan teknologi tempatan, mereka memandang sinis..

No comments:

Post a Comment